Testsystem för kraftförsörjning

Automatiserade testsystem

Denna grupp av automatiserad testutrustning (ATE) består av: Modulärt testsystem (S400), Funktionellt testsystem (S450), Flerkanals strömförsörjningstester (S600), Universellt UPS-testsystem (5500), Universal Test System (5600), och den Teknisk karaktäriseringstestsystem (5700) och tillhandahålla kompletta testlösningar för funktionell testning av DC-nätaggregat, POSTEN och relaterade kraftkonverteringskomponenter.

Tillämpningar inkluderar produktion av hög volym, Teknisk designkarakterisering (5700), inkommande inspektion och depåreparation. System är baserade på industristandard mjukvaru- och hårdvaruarkitekturer och kan konfigureras från små bänkskivor till flerbågenheter. NH Research, Inc. (NHR) är en ledande leverantör med över 1000 system installerade över hela världen.

Grundläggande för framgången för alla produkter är det totala engagemanget för kundsupport. NHR är helt bemannad med teknisk expertis, diagnostiska verktyg och reservdelar för att snabbt lösa problem oavsett orsak. Detta stödsystem inkluderar kunniga applikationsingenjörer, ett världsomspännande nätverk av fältingenjörer, fabriksutbildningsprogram, testprogramutvecklare, kalibreringstjänster, telefonisk och on-line support.

Testsystem för kraftförsörjning

DC Power Supply Test Systems

likströmsförsörjning multikanals testsystem s650-serienDenna typ av testsystem består av testlösningar för funktionell testning av likströmsförsörjning, UPS och liknande kraftomvandlingskomponenter.