Slide bakgrund
EV test solutions for electric powertrain,
battery test, DC fast charging & other
e-mobility applications.

Automotive | Electric Vehicles

Slide bakgrund
Test solutions for all battery chemistries,
fuel-cells, super capacitors
& energy storage devices.

Battery Test | Energy Storage

Slide bakgrund
ATE friendly & next generation
power test solutions from R&D
to sustainment

Aerospace | Defense

Slide bakgrund
Renewable energy test solutions
for micro-grid, grid-tied technologies
& energy storage systems

Renewable Energy | Micro-Grid

tillämpningar

Se eller välj vårt sortiment av testelektronik för kraftelektronik efter applikationstyp.

Visa applikationer

Produkter

Se eller välj våra testelektronik för kraftelektronik, instrument och testprogramvara efter produkttyp.

Visa produkter

Stöd

Visa eller begär information för utbildning, RMA, kalibreringar, applikationsanteckningar och teknisk hjälp.

Visa support
Regenerativ AC-belastning - modell 9430

9300 Batteripakningssystem och batteriemulatorer kan nu utökas till 2,4 MW

NHR: s regenerativa, dubbelriktade likströmskällor är idealiska för EV, flyg- och rymdförsvar, förnybar energi, energilagringsapplikationer och mer!

Läs mer
Regenerativ AC-belastning - modell 9430

Elektrisk fordons drivlinjeapp Anmärkning

Lär dig mer om tekniska nyckelfunktioner och metoder för att testa den elektriska drivlinan i vår applikationsnot.

Ladda ner